Niet alle leden willen worden vermeld, maar deze wel:
Penningmeester 2023-2024
Olivier van Abbe
Lid
Wouter Albersen
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/wouter-albersen-0a3b4b1/
Lid
Rob Benschop
https://www.linkedin.com/in/robbenschop/
Lid
Frank van den Berg
Lid
Michiel Bom
https://www.linkedin.com/in/mjrbom/
Lid
Sape Braaksma
Lid
Wim Braam
Lid
Raymond den Burger
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/raymond-den-burger-b669317a/
Lid
Tom Cornelissen
Past president 2023-2024
Dirk Doornenbal
Linkedin: https://nl.linkedin.com/in/dirkdoornenbal
Secretaris 2023-2024
Rogier Faase
linkedin.com/in/rogierfaase
Lid
Tom Gorter
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tom-gorter-3047b3/
Lid
Sieb Hagoort
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/sieb-hagoort-71703b7/
Lid
Ron Harmsen
Priviliged member
Jannes Lahuis
Lid
Arno van der Louw
Priviliged member
Willem Merkens
Lid
Claas Onderwater
Lid
Bert Post
https://www.linkedin.com/in/bert-post-9043138/
President 2023-2024
Peter Pronk
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peter-pronk-7122953/
Lid
Diederik Slot
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/diederik-slot-9a58622/
Lid
Thijs van Tol
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/thijs-van-tol-4a91606/
Lid
Theo Vens
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/theo-vens-1358a35/
Priviliged member
Peter Verhaagen
Lid
Hans-Paul Visser
Lid
Titus Visser
https://www.linkedin.com/in/titusvisser/
Lid
Erik Volkers
LinkedIn: www.linkedin.com/in/erik-volkers
Inkomend president 2023-2024
Ron Vonk
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ron-vonk-1445271/
Lid
Louis Wakkerman
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/louis-wakkerman-b4199028/
Tailtwister 2023 - 2024
Timo van de Walle
https://www.linkedin.com/in/timo-van-de-walle-124b788/