28/03/2020

Het maandelijkse koken voor dak- en thuislozen bij 't Kruispunt te Arnhem kreeg door de Corona-maatregelen een wat ander karakter. Uiteraard mag er nu niet een groep van 45 man zich in 't Kruispunt verzamelen voor een maaltijd. Anderzijds is het nu nog meer dan anders nodig dat er goed wordt gezorgd voor een kwetsbare groep echte daklozen, die ongeveer 50% uitmaakt van de totale groep die hier regelmatig komt eten. Daarom kent 't Kruispunt nu een afhaalservice. Dagelijks worden er zo'n 25 maaltijden verstrekt.

Maar omdat de keuken van 't Kruispunt ook voor ons gesloten is, moest er een andere oplossing komen: Wij vonden de 'Oude Post' te Renkum bereid voor ons tegen kostprijs een maaltijd te koken, wat een aardig berichtje in de Gelderlander opleverde.

Wat een topteam daar bij de Oude Post!